Terapeutické programy

VRBA

Vrba Kurz komunikačních dovedností

Program je určený pro pacienty se schizofrenním onemocněním nebo zkušeností s psychózou, kteří se chtějí hravou formou naučit lépe komunikovat, vyjadřovat své názory a potřeby, navazovat a rozvíjet vztahy.

Ginkgo nový program pro posílení motivace a lepší myšlení

Kurz je určen především pro osoby s duševním onemocněním z okruhu psychóz či jiým závažným duševním onemocněním, kteří chtějí posílit vnitřní motivaci, hledat vhodné strategie řešení pro různé situace, nepanikařit a nejednat impulzivně.

Lípa Program pro rodiče a děti

Program pro rodiče a děti - Program je určený pro rodiče se schizofrenním onemocněním nebo zkušeností s psychózou, kteří hledají podporu a možnost sdílení starostí i radostí ohledně výchovy svých dětí s rodiči s podobnou životní zkušeností.

Jasan Program pro studenty

Kurz pro studenty - Program je určený pro mladé lidi s duševním onemocněním (především z psychotického okruhu) ve věku 18-30 let, kteří studují či se v dohledné době chystají studovat (maturitní ročník SŠ či učiliště, VŠ, příprava na VŠ, kurzy – jazykové kurzy apod.)

Ořech Metakognitivní trénink

Program je určený primárně pro lidi se zkušeností s psychotickým onemocněním, v případě volné kapacity i pro lidi s jiným závažným duševním onemocněním.

Líska Program pro rodinné příslušníky a blízké osoby

Program je určený pro rodinné příslušníky a blízké osoby pacientů s duševním onemocněním. Program je zaměřený na podporu, prostor pro sdílení a zprostředkování informací.

Buk Program pro dobré zdraví

Program je určený pro lidi se zkušeností s psychotickým onemocněním, v případě volné kapacity i pro lidi s jiným závažným duševním onemocněním. .

Klub otevřených srdcí program pro rozvíjení schopnosti navazování vztahů

Program je určený pro pacienty s chronickou formou schizofrenního onemocnění nebo psychózy ve stabilizovaném stavu, kteří chtějí navazovat a rozvíjet vztahy, být aktivní, naučit se lépe komunikovat a fungovat v kolektivu.

Jóga

Osvědčená metoda k získání duševní rovnováhy - Program je určený pro klienty s psychickým onemocněním, kteří chtějí zklidnit mysl a tělo, zvýšit odolnost proti stresu a zlepšit celkovou kondici.

MENU
Image
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov
Klánova 300/62
147 00, Praha 4
recepce@ondrejov.cz
+420 221 633 612
+420 775 707 289
Facebook
X
Image