CENTRUM PRO KOMPLEXNÍ LÉČBU PSYCHÓZ


Oddělení slouží pacientům s psychotickou poruchou (schizofrenní, schizoafektivní či afektivní) a lidem, kteří prodělali tzv. přechodnou psychotickou poruchu.
VÍCE INFORMACÍ

ODDĚLENÍ LÉČBY ZÁVISLOSTÍ


Oddělení nabízí ambulantní pomoc, poradenství a léčbu lidem ohroženým závislostí zejména na alkoholu, lécích, patologickém hráčství a sázení.
VÍCE INFORMACÍ

ARTEATELIÉR


Pro zájemce nabízíme volné ateliéry i uzavřené skupiny, indikovaným klientům hradí službu zdravotní pojišťovny.
VÍCE INFORMACÍ

SOCIÁLNÍ ODDĚLENÍ


Poskytování pomoci, vycházející z potřeb uživatele, podpora a rozvoj samostatnosti, motivace vedoucí ke zlepšení sociální situace, posílení sociálního začleňování i dodržování lidských práv a základních svobod
VÍCE INFORMACÍ
Sesterna
221 633 635
Po - Čt9:00 - 15:30
9:00 - 15:00
Recepce
221 633 612
Po - Čt8:00 - 18:00
8:00 - 16:30
LÉČBA ZÁVISLOSTÍ
775 707 004
Po - Čt8:00 - 16:00
8:00 - 13:00
Klánova 300/62
147 00, Praha 4

Aktuality

Komu pomáháme
  • Lidem, kteří onemocněli psychotickou poruchou či jsou tímto onemocněním ohroženi.
  • Lidem, kterým hrozí závislost na alkoholu, hracích automatech či lécích. Největší pozornost věnujeme těm, u nichž tato závislost již vznikla a mají odhodlání se jí zbavit.
  • Rodinným příslušníkům psychicky nemocných lidí.
Jak do naší péče
  • Pacienty přijímáme do péče na doporučení ošetřujícího lékaře nebo na jejich vlastní žádost.
  • Posouzení indikace k přijetí hodnotí přijímací lékař či psycholog.