Naše programy jsou ojedinělé svou komplexností a návazností

Naše programy jsou ojedinělé svou komplexností a návazností

Na podzim zahajuje DPS Ondřejov nový běh zajímavých TERAPEUTICKÝCH PROGRAMŮ pro pacienty se schizofrenním onemocněním nebo zkušeností s psychózou. V čem jsou tyto programy „jedinečné“ a proč je navštěvovat? Přečtěte si krátký rozhovor s primářem MUDr. Michalem Rislerem.
V čem jsou terapeutické programy v rámci léčby psychóz ojedinělé?
Naše programy jsou ojedinělé svou komplexností a návazností. Pacient si může vybrat, na čem chce na sobě pracovat a co chce rozvíjet. Péče o pacienty v programech je koordinovaná, v týmu diskutujeme vhodnost zařazení každého pacienta do konkrétního programu.
Nabízejí i jiná zařízení podobné programy?
Jednotlivé programy jsou v nabídce i některých dalších zařízení, např. denní stacionář pro pacienty s psychózou či docházkové skupiny. My však nabízíme propojení s tematickými programy, arteterapií či individuálními terapiemi.
Proč by měli pacienti tyto programy navštěvovat?
Psychoterapie má nezastupitelné místo v léčbě psychotických onemocnění, umožňuje lepší zvládání příznaků onemocnění, ale i osobní rozvoj ve smyslu osamostatnění a návratu k normálnímu životu. Široká škála programů nám umožňuje vyjít vstříc většímu počtu pacientů.
Více o programech, které na podzim otevíráme, se dočtete ZDE.