TERAPEUTICKÉ PROGRAMY PODZIM 2021

TERAPEUTICKÉ PROGRAMY PODZIM 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
na podzim zahajujeme nový běh zajímavých TERAPEUTICKÝCH PROGRAMŮ pro pacienty se schizofrenním onemocněním nebo zkušeností s psychózou.

OD ZÁŘÍ 2021

orech
OŘECH - METAKOGNITIVNÍ TRÉNINK

Program je určený primárně pro lidi se zkušeností s psychotickým onemocněním, v případě volné kapacity i pro lidi s jiným závažným duševním onemocněním.

jasan
JASAN - PROGRAM PRO STUDENTY

Kurz pro studenty - Program je určený pro mladé lidi s duševním onemocněním (především z psychotického okruhu) ve věku 18-30 let, kteří studují či se v dohledné době chystají studovat.

gingko
GINKGO - POSÍLENÍ MOTIVACE A LEPŠÍ MYŠLENÍ

Kurz je určen především pro osoby s duševním onemocněním z okruhu psychóz či jiým závažným duševním onemocněním, kteří chtějí posílit vnitřní motivaci, hledat vhodné strategie řešení pro různé situace, nepanikařit a nejednat impulzivně.

buk
BUK - PROGRAM PRO DOBRÉ ZDRAVÍ

Program je určený pro pacienty se schizofrenním onemocněním nebo zkušeností s psychózou, kteří se chtějí hravou formou naučit lépe komunikovat, vyjadřovat své názory a potřeby, navazovat a rozvíjet vztahy.

líska
‍LÍSKA - PROGRAM PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY A BLÍZKÉ OSOBY

Program je určený pro rodinné příslušníky a blízké osoby pacientů s duševním onemocněním. Program je zaměřený na podporu, prostor pro sdílení a zprostředkování informací.

OD ŘÍJNA 2021

vrba
VRBA - KURZ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

Program je určený pro pacienty se schizofrenním onemocněním nebo zkušeností s psychózou, kteří se chtějí hravou formou naučit lépe komunikovat, vyjadřovat své názory a potřeby, navazovat a rozvíjet vztahy.

AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ

lípa
LÍPA - PROGRAM PRO RODIČE A DĚTI

‍Program je určený pro rodiče se schizofrenním onemocněním nebo zkušeností s psychózou, kteří hledají podporu a možnost sdílení starostí i radostí ohledně výchovy svých dětí s rodiči s podobnou životní zkušeností.