Příjem pacientů

Není nutné, aby pacient, který se na nás obrátí, měl za sebou psychiatrickou hospitalizaci. Ke vstupnímu rozhovoru se může dostavit na základě vlastního rozhodnutí, bez doporučení od jiného lékaře. Může také navštěvovat různé léčebné programy DPS Ondřejov a paralelně zůstat v péči svého ambulantního psychiatra. V tomto případě musí donést od psychiatra doporučení k zařazení do terapeutických programů.

Události a aktuality

Nabídka práce

Klinické semináře / Vzdělávání

Akreditované psychodiagnostické semináře.

Od září 2012 probíhají v našem sanatoriu v rámci předatestační přípravy psychologů akreditované psychodiagnostické semináře. V případě zájmu o docházení na semináře pište prosím na email staze@ondrejov.cz.

No item found!

Stáže / Informace pro zájemce o stáž

DPS Ondřejov nabízí stáže na oddělění pro léčbu psychóz zejména studentům oborů pomáhajících profesí (psychologie, medicíny, sociální práce, speciální pedagogiky), dále pak psychiatrům či psychologům v předatestační přípravě. Preferujeme kolegy se zájmem o dlouhodobější stáž a o téma „psychózy“. Minimální délka stáže je 2 týdny. Stáž je zpoplatněna.

Upozorňujeme také případné zájemce z řad studentů psychologie, že na stáž přijímáme pouze studenty od ukončeného 3. ročníku studia (tzv. v navazujícím magisterském studiu). Děkujeme za pochopení.

Bližší informace na email adrese: staze@ondrejov.cz

No item found!