Filosofie pracoviště

Pracovníci Denního psychoterapeutického sanatoria (DPS) Ondřejov kladou hlavní důraz na individuální přístup, zaměřený na potřeby a problémy konkrétního jedince. „Nezaměřujeme se pouze na odstranění psychiatrických příznaků, ale vnímáme každého člověka v jeho celistvosti a jedinečnosti. Každý člověk pochází z prostředí základní rodiny a je obklopen sítí dalších sociálně – pracovních vztahů. Proto se snažíme být v kontaktu s nejbližšími osobami jeho osobního a sociálního prostředí.“ vysvětluje primář MUDr. Martin Jarolímek.

Psychická nemoc bohužel naleptává různé životní oblasti pacienta – zdravotní, osobní, sociální i pracovní. „Potřeby a problémy psychicky nemocného člověka jsou rozličné a v čase proměnlivé. Proto jsme vytvořili tzv. multidisciplinární tým, který dokáže adekvátně reagovat na problematiku v různých oblastech lidského života. V našem zařízení nabízíme širokou škálu terapeutických programů odpovídajících aktuálnímu stavu pacienta,“ říká primář MUDr. Martin Jarolímek.

Snažíme se o individuální přístup ke zdravotním, osobním, rodinným, sociálním i pracovním potřebám a problémům každého pacienta. Na zapojení klientů do života rodiny a společnosti

Spolupráce

DPS Ondřejov úzce spolupracuje s občanským sdružením Ondřej. Toto svépomocné sdružení rodinných příslušníků a jiných blízkých osob se schází v prostorách DPS Ondřejov každé první úterý v měsíci.

Dále spolupracujeme s Autorizovaným tréninkovým centrem metod prof. Feuersteina, z.ú.

Za poskytnutí dotace děkujeme Městské části Praha 11. logo-praha-11

Jak to vzniklo

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov (DPS) vzniklo v roce 1986 z iniciativy tří odborníků zaměřených na komunitní psychoterapeutickou péči. K užívání sanatorium dostalo chátrající objekt bývalé mateřské školky na Praze 4. Po čtvrt století fungování Nad Ondřejovem se v té době už 37členný tým pracovníků DPS přestěhoval do Hodkoviček. Hezčí a důstojnější prostory vily v Klánově ulici společně využívají klienti a pracovníci sanatoria od 1. dubna 2010. Součástí sanatoria je i krizové oddělení, které vzniklo v roce 2000 a od té doby až dosud sídlí v Medkově ulici. Vedoucím Denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejov a jediným ze zakladatelů, který zde stále působí, je primář MUDr. Martin Jarolímek.

Jaký máme tým

Tým pracovníků sanatoria, který tvoří psychiatři, psychologové, psychoterapeuti, zdravotní sestry, sociální a rehabilitační pracovnice, se věnuje léčbě psychotických onemocnění (především schizofrenie), neuróz a závislostí. Důležitou součástí týmu jsou administrativní pracovnice, které koordinují všechny poskytované služby a ochotně zprostředkují kontakt s dalšími pracovníky sanatoria.

Psychotické a neurotické poruchy

Závislosti

Krizové oddělení