Ceník přímo hrazených služeb DPS Ondřejov s.r.o.

 

Psychiatrické vyšetření 60 min (vždy při první konzultaci)                                                 2000 Kč

Psychiatrické vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel                                      800 Kč

Psychiatrická kontrola každých započatých 15 min                                                                500 Kč

Lékařská zpráva nevyžádaná zdravotnickým zařízením (dle rozsahu zprávy)             200-500 Kč

Systematická psychoterapie 45 min                                                                                            1500 Kč

Poradenství s psychologem či psychiatrem každých započatých 15 min                          500 Kč