Ceník přímo hrazených služeb DPS Ondřejov s.r.o.

 

Psychiatrické vyšetření 60 min (vždy při první konzultaci)                                                                                                 2000 Kč

Psychiatrické vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel                                                                                    800 Kč

Psychiatrická kontrola každých započatých 15 min                                                                                                               500 Kč

Lékařská zpráva nevyžádaná zdravotnickým zařízením (dle rozsahu zprávy)                                                             200-500 Kč

Systematická psychoterapie 45 min                                                                                                                                           1500 Kč

Poradenství s psychologem či psychiatrem každých započatých 15 min                                                                       500 Kč

Skupina Líska pro zájemce, jejichž příbuzný není naším pacientem, je nutno se zde registrovat či zaplatit    4000 Kč za 8 sezení