Otevřená podpůrná skupina 

O čem program je/Cíl programu: Cílem skupiny je podpora ve vyrovnávání se s psychotickou zkušeností, její lepší porozumění, prevence zhoršení stavu a zlepšení fungování v době rozkolísaného stavu.  

Pro koho je program určený: Pro pacienty se schizofrenním onemocněním nebo zkušeností s psychózou. Skupina je vhodná i pro klienty čerstvě propuštěné z hospitalizace 

Kdy: každé pondělí od 10:30 do 12:00 hodin 

Přijímáme nové členy do skupiny.  

Kontakt na vedoucí programu: Mgr. Bernadeta Pribulovábernadeta.pribulova@ondrejov.cz221 633 625, 774 269 950