Průběžný stacionární program (PSP) pro pacienty s psychózou. Probíhá každý všední den dle programu

Jelikož má průběžný charakter, je možné se do něj přihlásit kdykoliv. Vedoucí stacionáře stanoví na základě domluvy s pacientem a jeho oš. lékařem vhodnou frekvenci a délku docházení do programu.

Stacionář sestává z psychoterapeutických verbálních skupin a dalšího pestrého programu, který tvoří různé typy terapeutických technik (pohybová terapie, relaxační techniky, trénink kognitivních funkcí apod.).

Mezi prvořadé cíle patří prevence návratu (relapsu) psychotického onemocnění a případné následné hospitalizace.Dále zvládání příznaků a projevů nemoci v běžném životě, zlepšení sociálního fungování a tím zvýšení kvality života.

Po ukončení docházky do tohoto programu je možné přejít na jiné „návazné“ terapeutické programy DPS Ondřejov či v jiných podobně zaměřených organizacích.