Pomoc jedincům, kteří se ocitli ve složité sociální nebo pracovní situaci.

Program zahrnuje také návštěvy hospitalizovaných pacientů v PL Bohnice.

Kdo: Bc. Lucie Červená, Radim Szkandera

Kde:  DPS “Ondřejov”

Kdy: podle individuální domluvy

Kontakt: 221 633 654