Posted

Dne 10.8. za deštivého odpoledne se v DPS Ondřejov uskutečnil druhý výtvarný happening pod vedením arteateliéru DPS. Tentokráte nesl název Ondřejovský rej barev. Navzdory letním dovoleným a neustálému dešti se ho zúčastnilo cca třicet pacientů. Každý příchozí pacient byl přivítán dvojicí barevně pomalovaných arteterapeutek a taktéž pomalovaným primářem DPS s blonďatou parukou na hlavě. Každý příchozí obdržel heliem nafouknutý balonek a dostal za úkol umístit ho na kterékoliv místo poblíž hlavního dění. Taktéž zanechal otisk své ruky na připravené obří plátno. O zahájení se postaral svým skvělým proslovem primář MUDr. Martin Jarolímek, kterému se v jeho krátkém proslovu podařilo vystihnout spojitost mezi rozmanitostí barev a rozmanitostí našich duší. Krátce poté se všichni chopili štětců, barev a na zemi položené obrovské plátno se jali tvořit bez jakéhokoliv konkrétního zadání. Během jedné hodiny za neustávajícího deště vzniklo překvapivě krásné a harmonické dílo. Když byli pacienti vyzváni, aby se pokusili pojmenovat, co jsme společně vytvořili, tak byly vysloveny různé návrhy jako podmořský svět, akvárium, zábavní park nebo letní festival. Pocit z vytvořeného, který mezi účastníky převládal, byl veselost, radost a pohoda. Shodli jsme se na tom, že společným jmenovatelem jsou pojmy volnost a svoboda. Bylo neuvěřitelné jak za neutuchajícího deště jak pacienti tak terapeuti zapáleně tvořili a zcela zapomněli na stále dopadající kapky deště. Poté bylo vzniknuvší dílo vytaženo a zavěšeno mezi dva stromy na zahradě sanatoria.  Odměnou všem zúčastněným byly buřty s chlebem a hořčicí, které jsme si opekli za stálého deště u ohně. Poté propukla hudební produkce, které se ujal band Jiřího Lédla. Ke kapele se s bubínky připojilo i obecenstvo. Když kapela dohrála poslední píseň i přídavek, přesunuli jsme se do kavárny, kde pokračovalo muzicírování. Na kytaru nám zahráli Ondřej Čermák a Anežka Petrásková, k nimž se se svým zpěvem a bubnováním přidali i ostatní. I po oficiálním ukončení happeningu mezi námi stále přetrvávala neobvyklá příjemná a pospolitá atmosféra.