Sociální rehabilitace

Image

Posláním je pomáhat rozvíjet a posilovat schopnosti a dovednosti dospělým lidem s duševním onemocněním, aby mohli žít v prostředí podle své volby, co nejspokojeněji a nejsamostatněji. Služba je poskytována pro hlavní město Prahu.

Způsob poskytování služby

Ambulantní forma
Prostřednictvím nácviku nejrůznějších činností (nácvik komunikace, rozvoj sociálních dovedností, situační a modelové nácviky, pomoc s vyplňováním formulářů a žádostí, příprava CV a motivačních dopisů, nácvik dovedností pro zvládání náročných životních situací aj.) pomáháme svým uživatelům k dosažení samostatnosti a nezávislosti. Vše probíhá v příjemném prostředí našeho sanatoria.
Terénní forma
Náš tým navštěvuje své uživatele v jejich přirozeném prostředí. Svým působením pomáhá při nácviku a podpoře nejrůznějších dovedností, potřebných k plnohodnotnému způsobu života. Jedná se například o asistenci potřebnou pro péči o domácnost, doprovod k lékaři, na pracovní pohovory, do zaměstnání, do návazných sociálních služeb. Součástí terénní služby je také podpora při vyřizování osobních záležitostí na úřadech, u soudu aj. Vždy dle individuálních potřeb našich uživatelů.
Optimálním cílovým stavem je zlepšení sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti klienta.

Pro koho je služba určena

Pro osoby s psychiatrickým onemocněním z okruhu psychóz.

Cíle služby

Orientované na uživatele
Podporovat osoby s duševním onemocněním
Při rozvíjení a posilování samostatnosti.
Při naplňování vlastních potřeb a cílů.
Ve využívání veřejných míst a služeb.
V iniciativě při využívání volného času.
Ve využívání specializovaných zdravotních služeb.
Při uplatňování jejich práva, nároků.
Při obnovování nebo upevňování kontaktu s rodinou.
Při kontaktu s komunitou.
Při řešení obtížných nebo krizových situací.
Orientované na službu
poskytovat psychosociální služby vycházející z potřeb uživatelů,
rozvíjet a naplňovat standardy kvality ve službě,
vzdělávat pracovníky sociální rehabilitace.
Orientované na společnost
ovlivňovat postoje veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním,
spolupracovat s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb,
spolupracovat s úřady, samosprávou.