Odborné sociální poradenství

Image

Posláním této služby je poskytnout základní podporu a informace uživatelům služby, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo v situaci, která by jim hrozila tak, aby mohli tuto situaci řešit s maximální mírou samostatnosti a v běžných podmínkách společnosti. Služba je poskytována pro hlavní město Prahu a blízké okolí. V případě zájmu o emailové nebo telefonické poradenství potom celorepublikově.

Hlavním cíle je pomáhat klientům lépe se orientovat v nepříznivé sociální situaci, nalézt cestu ke zkvalitnění jejich života a poskytnout uživatelům dostatek informací o jejich právech a povinnostech, o dostupných sociálních a návazných službách, aby se v nich uměli orientovat. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnutých prostřednictvím sociálních služeb musí vycházet z individuálně určených potřeb osob. Mělo by tyto osoby podporovat v rozvoji jejich samostatnosti, motivovat je k činnostem, které směřují k řešení jejich nepříznivé situace.

Minimálním cílovým stavem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální situace uživatele. Optimálním cílovým stavem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti.

Pro koho je služba určena

Pro osoby s psychiatrickým onemocněním z okruhu psychóz.

Za jakých podmínek je služba poskytována

individuální přístup
právo
autonomie
nezávislost
partnerství
respektování rozhodnutí klienta