Sociální oddělení

Sociální oddělení

Naším hlavním cílem a myšlenkou je zachování lidské důstojnosti osob, poskytování pomoci, vycházející z individuálních potřeb uživatele, podpora a rozvoj samostatnosti uživatele, motivace vedoucí ke zlepšení sociální situace, posílení sociálního začleňování i dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů.

Můžeme vám pomoci v rámci
  • Odborného sociálního poradenství: sociální dávky, návazné sociální služby, pracovně právní vztahy a zaměstnanost, finanční a dluhová problematika. 
  • Sociálně terapeutické činnosti: situační a modelové nácviky, pomoc s vyplňováním formulářů a žádostí, příprava CV a motivačních dopisů, motivace k řešení obtížné životní situace vlastními silami. 
  • Pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Chráněné bydlení

Chceme pomoci uživatelům služby s psychotickou poruchou v produktivním věku (18 – 65 let) prostřednictvím služby chráněného bydlení k dosažení maximální míry samostatnosti a seberealizace, žít svobodným, samostatným a zodpovědným způsobem života v běžné společnosti.

Odborné sociální poradenství

Posláním této služby je poskytnout základní podporu a informace uživatelům služby, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo v situaci, která by jim hrozila tak, aby mohli tuto situaci řešit s maximální mírou samostatnosti a v běžných podmínkách společnosti.

MENU
Image
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov
Klánova 300/62
147 00, Praha 4
recepce@ondrejov.cz
+420 221 633 612
+420 775 707 289
Facebook
X
Image