Oddělení léčby psychotických poruch

Naše oddělení slouží pacientům s psychotickou poruchou (schizofrenní, schizoafektivní či afektivní) a lidem, kteří prodělali tzv. přechodnou psychotickou poruchu.

Tato onemocnění mohou být kombinovaná s abúsem návykových látek (tzv. duální diagnózy). Není nutné, aby pacient, který se na nás obrátí, měl za sebou psychiatrickou hospitalizaci. Ke vstupnímu rozhovoru se může dostavit na základě vlastního rozhodnutí, bez doporučení od jiného lékaře. Může také navštěvovat různé léčebné programy DPS Ondřejov a paralelně zůstat v péči svého ambulantního psychiatra. V tomto případě musí donést od psychiatra doporučení k zařazení do terapeutických programů.

Kontakty
Klánova 62, 140 00 Praha 4 - Hodkovičky
Recepce: 775 707 289, 221633612
Sesterna: 775 707 002
recepce@ondrejov.cz
sesterna@ondrejov.cz
Provozní doby
Provozní doba recepce:
Pondělí8:00 - 16:30
Úterý8:00 - 16:30
Středa8:00 - 16:30
Čtvrtek8:00 - 16:30
Pátek8:00 - 15:30
Provozní doba sesterny:
Pondělí9:00 - 15:30
Úterý9:00 - 15:30
Středa9:00 - 15:30
Čtvrtek9:00 - 15:30
Pátek9:00 - 15:00
Aplikace injekcí:
Pondělí9:00 - 15:30
Úterý9:00 - 15:30
Středa9:00 - 15:30
Čtvrtek9:00 - 15:30
Pátek9:00 - 15:00

Příznaky psychotických poruch

Charakteristickými příznaky psychotických poruch jsou bludné představy a myšlenky. Například, že člověka někdo kontroluje, třeba prostřednictvím mobilu nebo počítače, že ho někdo pronásleduje (například ruská mafie), že má nadlidské síly a schopnosti (například komunikovat s mimozemšťany, působit přírodní katastrofy, atd.).

Dalším příznakem jsou smyslové halucinace – člověk cítí, vidí a slyší věci, které ostatní lidé nevnímají. Mohou to být například hlasy, které komentují jeho jednání, nebo se člověku zdá, že se ho někdo dotýká, i když v místnosti s ním nikdo není a podobně.

Psychotická porucha se může projevovat dezorganizací řeči (neschopnost držet se tématu, vybírat podstatné, zmatený a přerývaný tok myšlenek, atd.) a také zvláštně dezorganizovaným chováním.

Vedle těchto příznaků, které spočívají v narušených aktivitách, se objevují méně nápadné negativní symptomy – celkové otupení, apatie, oploštění emocí, nechuť k sociálním kontaktům a oslabení vůle.

Vyhledání pomoci

Při kterékoliv ze známek vážné duševní poruchy (psychotické poruchy) je nutné co nejdříve vyhledat odbornou psychiatrickou pomoc. Pokud se nemoc podaří odhalit včas, ještě před tím, než se naplno projeví (což mívá za důsledek nedobrovolnou hospitalizaci v psychiatrické léčebně), je prognóza vývoje onemocnění příznivější. Ale i lidem, kteří za sebou mají jednu nebo více hospitalizací na psychiatrickém lůžku, mohou denní stacionáře a další podobná zařízení komunitní péče velmi přispět ke stabilizaci zdravotního stavu a zkvalitnění života.

Včasná pomoc poskytnutá lidem ohroženým psychotickou poruchou může zabránit negativnímu vývoji onemocnění a předejít závažným zdravotně sociálním důsledkům při opakovaných atakách a hospitalizacích. Důležitou úlohu mají rodina a přátelé člověka ohroženého psychotickou poruchou. Pokud si všimnou prvních příznaků a včas kontaktují odborníky, mohou tím zabránit rozvoji poruchy.

Tým - Psychotické poruchy

Psychiatři:

Primář MUDr. Michal Risler, tel. 221 633 612, michal.risler@ondrejov.cz
MUDr. Kateřina Gláslová, Ph.D., tel. 221 633 640, katerina.glaslova@ondrejov.cz
MUDr. Miriam Moravcová, tel. 221 633 651, miriam.moravcova@ondrejov.cz
MUDr. Ladislav Polák, tel. 221 633 640, ladislav.polak@ondrejov.cz
MUDr. Ondřej Trojan, tel. 221 633 612, ondrej.trojan@ondrejov.cz

Psychologové:

Mgr. Anna Říhová, tel. 221 633 649, anna.rihova@ondrejov.cz
Mgr. Šárka Sejčková, tel. 221 633 621, sarka.sejckova@ondrejov.cz
Mgr. Julie Melicharová, tel. 221 633 622, julie.melicharova@ondrejov.cz
Mgr. Bernadeta Pribulová, tel. 221 633 625, bernadeta.pribulova@ondrejov.cz
Mgr. Aneta Plýhalová, tel. 221 633 636, aneta.plyhalova@ondrejov.cz
Mgr. Veronika Cimermanová, tel. 221 633 632, veronika.cimermanova@ondrejov.cz
Mgr. Andrej Biskupič, tel. 221 633 636, andrej.biskupic@ondrejov.cz

Léčba neuróz:

PhDr. Jaruška Goldová, tel. 221 633 644

Psychoterapeut:

Bc. Daniel Říha, tel. 221 633 637, daniel.riha@ondrejov.cz

Zdravotní sestry

Pevná linka: 221 633 635
Mobil: 775 707 002
sesterna@ondrejov.cz

Sociální pracovníci:

Kateřina Červenková, DiS., tel. 221 633 650, katerina.cervenkova@ondrejov.cz
Bc. Lucie Červená, tel. 221 633 654, 775 707 001, lucie.cervena@ondrejov.cz
Radim Szkandera, tel. 221 633 654, 775 707 010, radim.szkandera@ondrejov.cz

Arteterapeut:

tel. 221 633 652, arteatelier@ondrejov.cz

 

Psychotické poruchy – skupinové terapie

individualni_psychoterapie
Bazalka
Pro osoby s opakovanou psychotickou zkušeností, kteří jsou aktuálně v relativně stabilizovaném stavu.
Zobrazit terapii
psychoterapeuticky_program
Meduňka
Psychoterapeutickou skupinu určenou pro pacienty s psychotickým onemocněním
Zobrazit terapii
joga
Jóga
Osvědčená metoda pro získání duševní rovnováhy.
Zobrazit terapii
stacionar
Stacionář - PSP
3měsíční program pro pacienty s psychózou.
Zobrazit terapii
stacionar
Otevřená podpůrná skupina - aktuálně neběží
Podpůrná skupina pro osoby se zkušeností s psychotickou poruchou.
Zobrazit terapii
individualni_psychoterapie
Muzikoterapie - aktuálně neběží
Skupina má klubový charakter a je otevřená pro všechny pacienty DPS Ondřejov.
Můžete docházet i nepravidelně podle chuti a potřeby
Zobrazit terapii
intenzivni_psychoterapie
Krizové centrum
Znovu v provozu.
Zobrazit terapii

Psychotické poruchy – individuální terapie

ambulance
Ambulance
Individuální psychiatrická péče.
Zobrazit terapii
detsky_psychiatr
Dětský psychiatr
Pedopsychiatrická poradna a ambulance pro děti a adolescenty - aktuálně není v
provozu.
Zobrazit terapii
psychodiagnostika
Psychodiagnostika
Základní psychologické testy na přání odborníka i klienta.
Zobrazit terapii
psychoterapie
Psychoterapie
Individuální psychoterapeutická péče.
Zobrazit terapii

Psychotické poruchy – kurzy

program_pro_dobre_zdravi
Program pro dobré zdraví
Program pro dobré zdraví aneb Jak se cítit dobře ve vlastním těle.
Zobrazit terapii
individualni_psychoterapie
Kurz komunikačních dovedností
Kurz komunikačních dovedností je určen všem, kterým jejich povaha a také psychotická zkušenost komplikují cestu k věcem, co do života patří.
Zobrazit terapii
joga
Antistresový kurz
aneb „Jak být v pohodě.“
Žijeme ve stresujícím světě. Lidé s psychickými potížemi na stres reagují citlivěji, což může dále zesilovat tyto problémy. Je proto důležité se naučit se stresem zacházet.
Zobrazit terapii

Psychotické poruchy – sociální služby

socialni_intervence
Sociální intervence
Pomoc jedincům ve složité sociální nebo pracovní situaci.
Více o službě
treninkovy_byt
Tréninkový byt
Získání sociálních dovedností potřebných k samostatnému bydlení.
Více o službě
tyden_v_prirode
Týden v přírodě
Rehabilitační pobyty s pacienty – sjezd řeky, kola, koně, lyžování.
Více o službě
klub_osamelych_srdci
Klub otevřených srdcí
příležitost k seznámení a navazování vztahů.
Více o službě
klub_arte
Arteterapie
Nabízíme prostor pro výtvarnou tvorbu – malbu, kresbu a modelování pro pacienty DPS Ondřejov.
Více o službě