Oddělení léčby psychotických poruch

Naše oddělení slouží pacientům s psychotickou poruchou (schizofrenní, schizoafektivní či afektivní) a lidem, kteří prodělali tzv. přechodnou psychotickou poruchu.

Tato onemocnění mohou být kombinovaná s abúsem návykových látek (tzv. duální diagnózy). Není nutné, aby pacient, který se na nás obrátí, měl za sebou psychiatrickou hospitalizaci. Ke vstupnímu rozhovoru se může dostavit na základě vlastního rozhodnutí, bez doporučení od jiného lékaře. Může také navštěvovat různé léčebné programy DPS Ondřejov a paralelně zůstat v péči svého ambulantního psychiatra. V tomto případě musí donést od psychiatra doporučení k zařazení do terapeutických programů.

Kontakty
Klánova 62, 140 00 Praha 4 - Hodkovičky
Recepce: 775 707 289, 221633612
Sesterna: 775 707 002
recepce@ondrejov.cz
sesterna@ondrejov.cz
Provozní doby
Provozní doba recepce:
Pondělí8:00 - 16:30
Úterý8:00 - 16:30
Středa8:00 - 16:30
Čtvrtek8:00 - 16:30
Pátek8:00 - 15:30
Provozní doba sesterny:
Pondělí9:00 - 15:30
Úterý9:00 - 15:30
Středa9:00 - 15:30
Čtvrtek9:00 - 15:30
Pátek9:00 - 15:00
Aplikace injekcí:
Pondělí9:00 - 15:30
Úterý9:00 - 15:30
Středa9:00 - 15:30
Čtvrtek9:00 - 15:30
Pátek9:00 - 15:00

Příznaky psychotických poruch

Charakteristickými příznaky psychotických poruch jsou bludné představy a myšlenky. Například, že člověka někdo kontroluje, třeba prostřednictvím mobilu nebo počítače, že ho někdo pronásleduje (například ruská mafie), že má nadlidské síly a schopnosti (například komunikovat s mimozemšťany, působit přírodní katastrofy, atd.).

Dalším příznakem jsou smyslové halucinace – člověk cítí, vidí a slyší věci, které ostatní lidé nevnímají. Mohou to být například hlasy, které komentují jeho jednání, nebo se člověku zdá, že se ho někdo dotýká, i když v místnosti s ním nikdo není a podobně.

Psychotická porucha se může projevovat dezorganizací řeči (neschopnost držet se tématu, vybírat podstatné, zmatený a přerývaný tok myšlenek, atd.) a také zvláštně dezorganizovaným chováním.

Vedle těchto příznaků, které spočívají v narušených aktivitách, se objevují méně nápadné negativní symptomy – celkové otupení, apatie, oploštění emocí, nechuť k sociálním kontaktům a oslabení vůle.

Vyhledání pomoci

Při kterékoliv ze známek vážné duševní poruchy (psychotické poruchy) je nutné co nejdříve vyhledat odbornou psychiatrickou pomoc. Pokud se nemoc podaří odhalit včas, ještě před tím, než se naplno projeví (což mívá za důsledek nedobrovolnou hospitalizaci v psychiatrické léčebně), je prognóza vývoje onemocnění příznivější. Ale i lidem, kteří za sebou mají jednu nebo více hospitalizací na psychiatrickém lůžku, mohou denní stacionáře a další podobná zařízení komunitní péče velmi přispět ke stabilizaci zdravotního stavu a zkvalitnění života.

Včasná pomoc poskytnutá lidem ohroženým psychotickou poruchou může zabránit negativnímu vývoji onemocnění a předejít závažným zdravotně sociálním důsledkům při opakovaných atakách a hospitalizacích. Důležitou úlohu mají rodina a přátelé člověka ohroženého psychotickou poruchou. Pokud si všimnou prvních příznaků a včas kontaktují odborníky, mohou tím zabránit rozvoji poruchy.

Tým - Psychotické poruchy

Psychiatři:

Primář MUDr. Michal Risler, tel. 221 633 612, michal.risler@ondrejov.cz
MUDr. Kateřina Gláslová, Ph.D., tel. 221 633 640, katerina.glaslova@ondrejov.cz
MUDr. Miriam Moravcová, tel. 221 633 651, miriam.moravcova@ondrejov.cz
MUDr. Ondřej Trojan, tel. 221 633 612, ondrej.trojan@ondrejov.cz

Psychologové:

Mgr. Anna Říhová, tel. 221 633 649, anna.rihova@ondrejov.cz
Mgr. Šárka Sejčková, tel. 221 633 621, sarka.sejckova@ondrejov.cz

Léčba neuróz:

PhDr. Jaruška Goldová, tel. 221 633 644

Psychoterapeut:

Mgr. Věra Pivoňková, Ph.D., tel. 221 633 632, vera.pivonkova@ondrejov.cz

Zdravotní sestry

Pevná linka: 221 633 635
Mobil: 775 707 002
sesterna@ondrejov.cz

Sociální pracovníci:

Bc. Lucie Červená, tel. 221 633 654, 775 707 001, lucie.cervena@ondrejov.cz
Radim Szkandera, tel. 221 633 654, 775 707 010, radim.szkandera@ondrejov.cz

Arteterapeut:

tel. 221 633 652, arteatelier@ondrejov.cz