Oddělení léčby psychotických poruch

Naše oddělení slouží pacientům s psychotickou poruchou (schizofrenní, schizoafektivní či afektivní) a lidem, kteří prodělali tzv. přechodnou psychotickou poruchu.

Tato onemocnění mohou být kombinovaná s abúsem návykových látek (tzv. duální diagnózy). Není nutné, aby pacient, který se na nás obrátí, měl za sebou psychiatrickou hospitalizaci. Ke vstupnímu rozhovoru se může dostavit na základě vlastního rozhodnutí, bez doporučení od jiného lékaře. Může také navštěvovat různé léčebné programy DPS Ondřejov a paralelně zůstat v péči svého ambulantního psychiatra. V tomto případě musí donést od psychiatra doporučení k zařazení do terapeutických programů.

Kontakty
Klánova 62, 140 00 Praha 4 - Hodkovičky
Recepce: 775 707 289, 221633612
Sesterna: 775 707 002
Krizová intervence: 725 379 219
recepce@ondrejov.cz
sesterna@ondrejov.cz
Provozní doby
Provozní doba recepce:
Pondělí8:00 - 16:30
Úterý8:00 - 16:30
Středa8:00 - 16:30
Čtvrtek8:00 - 16:30
Pátek8:00 - 15:30
Provozní doba sesterny:
Pondělí9:00 - 15:30
Úterý9:00 - 15:30
Středa9:00 - 15:30
Čtvrtek9:00 - 15:30
Pátek9:00 - 15:00
Aplikace injekcí:
Pondělí9:00 - 15:30
Úterý9:00 - 15:30
Středa9:00 - 15:30
Čtvrtek9:00 - 15:30
Pátek9:00 - 15:00

Příznaky psychotických poruch

Charakteristickými příznaky psychotických poruch jsou bludné představy a myšlenky. Například, že člověka někdo kontroluje, třeba prostřednictvím mobilu nebo počítače, že ho někdo pronásleduje (například ruská mafie), že má nadlidské síly a schopnosti (například komunikovat s mimozemšťany, působit přírodní katastrofy, atd.).

Dalším příznakem jsou smyslové halucinace – člověk cítí, vidí a slyší věci, které ostatní lidé nevnímají. Mohou to být například hlasy, které komentují jeho jednání, nebo se člověku zdá, že se ho někdo dotýká, i když v místnosti s ním nikdo není a podobně.

Psychotická porucha se může projevovat dezorganizací řeči (neschopnost držet se tématu, vybírat podstatné, zmatený a přerývaný tok myšlenek, atd.) a také zvláštně dezorganizovaným chováním.

Vedle těchto příznaků, které spočívají v narušených aktivitách, se objevují méně nápadné negativní symptomy – celkové otupení, apatie, oploštění emocí, nechuť k sociálním kontaktům a oslabení vůle.

Vyhledání pomoci

Při kterékoliv ze známek vážné duševní poruchy (psychotické poruchy) je nutné co nejdříve vyhledat odbornou psychiatrickou pomoc. Pokud se nemoc podaří odhalit včas, ještě před tím, než se naplno projeví (což mívá za důsledek nedobrovolnou hospitalizaci v psychiatrické léčebně), je prognóza vývoje onemocnění příznivější. Ale i lidem, kteří za sebou mají jednu nebo více hospitalizací na psychiatrickém lůžku, mohou denní stacionáře a další podobná zařízení komunitní péče velmi přispět ke stabilizaci zdravotního stavu a zkvalitnění života.

Včasná pomoc poskytnutá lidem ohroženým psychotickou poruchou může zabránit negativnímu vývoji onemocnění a předejít závažným zdravotně sociálním důsledkům při opakovaných atakách a hospitalizacích. Důležitou úlohu mají rodina a přátelé člověka ohroženého psychotickou poruchou. Pokud si všimnou prvních příznaků a včas kontaktují odborníky, mohou tím zabránit rozvoji poruchy.

Tým - Psychotické poruchy

Psychiatři:

Primář MUDr. Michal Risler, tel. 221 633 634, michal.risler@ondrejov.cz
MUDr. Kateřina Gláslová, Ph.D., tel. 221 633 640, katerina.glaslova@ondrejov.cz
MUDr. Miriam Moravcová, tel. 221 633 651, miriam.moravcova@ondrejov.cz
MUDr. Ladislav Polák, tel. 221 633 640, ladislav.polak@ondrejov.cz
MUDr. Ondřej Trojan, tel. 221 633 655, ondrej.trojan@ondrejov.cz

Psychologové:

Mgr. Anna Říhová, tel. 221 633 649, anna.rihova@ondrejov.cz
Mgr. Šárka Sejčková, tel. 221 633 621, sarka.sejckova@ondrejov.cz
Mgr. Julie Melicharová, tel. 221 633 622, julie.melicharova@ondrejov.cz
Mgr. Bernadeta Pribulová, tel. 221 633 625, bernadeta.pribulova@ondrejov.cz
Mgr. Aneta Plýhalová, tel. 221 633 636, aneta.plyhalova@ondrejov.cz
Mgr. Veronika Cimermanová, tel. 221 633 632, veronika.cimermanova@ondrejov.cz
Mgr. Andrej Biskupič, tel. 221 633 636, andrej.biskupic@ondrejov.cz
Mgr. Daniel Říha, tel. 221 633 637, daniel.riha@ondrejov.cz

Léčba neuróz:

PhDr. Jaruška Goldová, tel. 221 633 644

Zdravotní sestry

Pevná linka: 221 633 635
Mobil: 775 707 002
sesterna@ondrejov.cz

Sociální pracovníci:

Kateřina Červenková, DiS., tel. 221 633 650, 775 707 003 katerina.cervenkova@ondrejov.cz
Bc. Lucie Červená, tel. 221 633 654, 775 707 001, lucie.cervena@ondrejov.cz
Radim Szkandera, tel. 221 633 654, 775 707 010, radim.szkandera@ondrejov.cz

Arteterapeut:

tel. 221 633 652, arteatelier@ondrejov.cz

 

Psychotické poruchy – skupinové terapie

bazalka
Bazalka
Pro osoby s opakovanou psychotickou zkušeností, kteří jsou aktuálně v relativně stabilizovaném stavu.
Zobrazit terapii
Meduňka
Psychoterapeutickou skupinu určenou pro pacienty s psychotickým onemocněním
Zobrazit terapii
joga
Jóga
Osvědčená metoda pro získání duševní rovnováhy.
Zobrazit terapii
PSP Stacionář
3měsíční program pro pacienty s psychózou.
Zobrazit terapii
Máta
Psychoterapeutickou skupinu určenou pro pacienty s psychotickým onemocněním

Zobrazit terapii
Arteterapie
Nabízíme prostor pro výtvarnou tvorbu – malbu, kresbu a modelování pro pacienty DPS Ondřejov.

Více o službě
Třezalka
Pro pacienty se schizofrenním onemocněním nebo zkušeností s psychózou. Vhodná i pro klienty čerstvě propuštěné z hospitalizace.
Zobrazit terapii

Psychotické poruchy – individuální terapie

ambulance
Ambulance
Individuální psychiatrická péče.
Zobrazit terapii
psychodiagnostika
Psychodiagnostika
Základní psychologické testy na přání odborníka i klienta.
Zobrazit terapii
psychoterapie
Psychoterapie
Individuální psychoterapeutická péče.
Zobrazit terapii

Psychotické poruchy – Terapeutické programy

Program Pro Dobré Zdraví - BUK
Program Pro Dobré Zdraví aneb Jak se cítit dobře ve vlastním těle.
Zobrazit terapii
Kurz komunikačních dovedností - VRBA
Kurz komunikačních dovedností je určen všem, kterým jejich povaha a také psychotická zkušenost komplikují cestu k věcem, co do života patří.
Zobrazit terapii
Kurz pro studenty - JASAN
programu se dozvíte, jak se lépe učit, zvláště při distančním studiu v době pandemie. Ukážeme vám, jak se lépe soustředit, zlepšit paměť, dělat si kvalitní zápisky a organizovat si studium i volný čas.
Zobrazit terapii
 
Metakognitivní trénink - OŘECH
Hravou formou se naučit efektivně pracovat se vlastními myšlenkami a přesvědčeními, rozpoznávat depresivní i jiné vzorce myšlení, porozumět emocím u sebe i u druhých lidí a používat kritické myšlení.
Zobrazit terapii
Program pro rodinné příslušníky a blízké osoby duševně nemocných - LÍSKA
Pro rodinné příslušníky a blízké osob, které mají duševní onemocnění. Program je zaměřený na podporu, prostor pro sdílení a zprostředkování informací.
Zobrazit terapii
 
psychoterapeuticky_program
Trénink kognitivních funkcí
Trénink je vhodný pro všechny klienty se zkušenosti s psychotickým onemocněním, kteří chtějí zlepšit a procvičit své myšlení, paměť, soustředění a další procesy, které denně používáme v každodenním životě.
Zobrazit terapii
 
psychoterapie
Terapie příběhem
Pro pacienty s chronickou formou schizofrenního onemocnění, nebo psychózy ve stabilizovaném stavu, kteří by rádi rozšířili náhled na své obtíže a na svou osobnost.
Zobrazit terapii
Ginkgo
Kurz je určen především pro osoby s duševním onemocněním z okruhu psychóz, ale zváni jsou všichni, které program kurzu zaujal.
Zobrazit terapii

Psychotické poruchy – sociální služby

socialni_intervence
Sociální intervence
Pomoc jedincům ve složité sociální nebo pracovní situaci.
Více o službě
treninkovy_byt
Tréninkový byt
Získání sociálních dovedností potřebných k samostatnému bydlení.
Více o službě
tyden_v_prirode
Týden v přírodě
Rehabilitační pobyty s pacienty – sjezd řeky, kola, koně, lyžování.
Více o službě
klub_osamelych_srdci
Klub otevřených srdcí
příležitost k seznámení a navazování vztahů.
Více o službě