Posted
Ve dnech 7. a 8. listopadu 2019 proběhla tradiční ondřejovská konference zaměřená na komplexní terapii psychóz. Jednalo se již o 20. ročník a tentokrát hlavním tématem byly “Hranice a limity terapeutického vztahu”. Tato anuální konference má svá specifika: na rozdíl od honosných přednáškových sálů probíhá vždy v prostorách zdravotnického pracoviště DPS Ondřejov, což automaticky vyvolává neformální charakter setkávání jak odborníků, tak uživatelů psychiatrické péče a jejich blízkých osob, ba i veřejnosti. Přednášející se spontánně každoročně obměňují, tentokrát poprvé v historii těchto konferencí byla silně zastoupena reprezentace psychoanalytické obce a taktéž oblast psychologického poradenství.
    Jako vždy bylo toto každoroční setkání velmi výživné a zúčastnilo se ho cca sedmdesát účastníků. Příští 21. konference proběhne opět počátkem listopadu 2020 na téma “Duální diagnózy”.