Posted

Dne 9.10. tohoto roku se ve viktoriánské vile DPS Ondřejov uskutečnila již dvacátá třetí vernisáž, která je součástí dlouhého řetězce představení výtvarných, literárních a jiných projevů lidí, kteří prošli vážnější psychickou krizí a pod vlivem tohoto stavu z nich vytryskla potřeba vyjádřit své niterné prožitky i jinou formou než pouze slovy. Během proběhlých dvaceti dvou setkání se již takto prezentovala řada lidí – výtvarníků. Tentokrát byla protagonistkou celé výstavy Lucie Bergerová, která již od mládí inklinovala k výtvarnému umění a vzdělávala se v tomto směru, avšak poté co prošla psychotickou zkušeností, její tvorba výtvarná, ba i literární, nabyla výrazně jiné podoby. Má již za sebou vícero výstav, z nichž čtyři byly samostatné. Tuto svou prezentaci výtvarných děl nazvala Andělé mezi námi. Společným jmenovatelem všech výtvorů totiž bylo téma lásky, ochrany, péče a pokory, které ztvárnila v portrétech andělů – duchovních bytostí i lidských “andělů”. Tato vernisáž proběhla pod záštitou DPS a díky práci terapeutek z arteatelieru tohoto pracoviště. Kromě prezentace výtvarných prací jsme měli možnost také nahlédnout do literární tvorby Lucie a to prostřednictvím autorského čtení pohádkového příběhu O Nelly a mořské víle Lilen. Vernisáže se zúčastnilo mnoho lidí z řad klientů i terapeutů. Díky jemnosti výtvarných děl, podkresu lyrickou hudbou, autorčině působivě hebkému přednesu pohádkového příběhu a následné diskuzi patřila tato vernisáž k jedné z nejlepších, které v DPS proběhly. Luciiny výtvarné práce si můžete v prostorách kavárničky prohlédnout do poloviny prosince, kdy se uskuteční další vernisáž, kde nám představí svá díla Libor Vencl.