ambulance

OTEVŘENÁ PODPŮRNÁ SKUPINA

Přijímáme členy do podpůrné skupiny pro osoby se zkušeností s psychotickou poruchou.
Cílem skupiny je podpora ve vyrovnávání se s psychotickou zkušeností, její lepší porozumění a prevence zhoršení stavu. Zaměřujeme se na aktivizaci, zlepšení sociálního začlenění a podporu v době rozkolísaného stavu, s cílem opětovného začlenění do běžného fungování. Skupina je vhodná i pro klienty čerstvě propuštěné z hospitalizace.