Vážené kolegyně a kolegové,

dávám Vám na vědomí, že DPS „Ondřejov“ s.r.o. s příchodem podzimu výrazně rozšířilo repertoár své terapeutické pomoci psychotickým a lehce hraničním pacientům.

Krizový tým se definitivně přestěhoval do centra DPS, Klánova 300/62, Praha 4 – Hodkovičky včetně mobilního multidisciplinárního terénního týmu. Díky rozšíření personálního obsazení můžeme standardně poskytovat následné terapeutické služby:

 1. Psychiatrická péče včetně aplikace depotních injekcí
 2. Individuální psychoterapie
 3. Skupinová psychoterapie 1x týdně
 4. Každodenní stacionář
 5. Rodinná a párová psychoterapie
 6. Fyzioterapie
 7. Ergoterapie
 8. Jóga
 9. Rehabilitační pobyty s pacienty v přírodě
 10. Dva tréninkové byty
 11. Docházkové klubové aktivity
 12. Kurz komunikačních dovedností
 13. Antistresový kurz
 14. Kurz pro dobré zdraví
 15. Trénink kognitivních funkcí
 16. Psychoedukativní skupina pro rodiče
 17. Projekt pro rodiče a jejich děti
 18. Sportovní aktivity

Veškerá tato péče je zajišťována vysoce kvalifikovanými odborníky a hrazena ze zdravotního pojištění. Kontaktovat nás může každý člověk, který přichází přímo z ulice nebo s indikací od svého lékaře. Nemáme žádné čekací doby.

Kontaktovat nás můžete na telefonech:

221 633 612, 775 707 289

221 633 635, 775 707 002

Krizové centrum: 777 612 279

nebo na emailové adrese:

recepce@ondrejov.cz, sesterna@ondrejov.cz,  dpsmedkova@ondrejov.cz

                                                                                                              MUDr. Martin Jarolímek

Primář sanatoria