O čem program je/Cíl programu: Přemýšlení o přemýšlení 

Hravou formou se nait efektivně pracovat s vlastními myšlenkami a přesvědčenímirozpoznávat depresivní i jiné vzorce myšlení, porozumět emocím u sebe i druhých lidí a používat kritické myšlení.  

Program byl původně vytvořen specificky pro léčbu příznaků psychózy (především bludů) a později přizpůsoben i pro jiné duševní nemoci. Zaměřuje se zejména na problematické styly myšlení (kognitivní předsudky) spojené s rozvojem a udržováním tzv. pozitivních symptomů, např. nadměrná důvěra v chyby a unáhlené závěry. 

Pro koho je program určený: Primárně pro lidi se zkušeností s psychotickým onemocněním.  

V případě volné kapacity i pro lidi s jiným závažným duševním onemocněním.  

 Kdy: Každé pondělí14.30  16.00hod.10 navazujících setkání 

Skupina začíná hned po naplnění kapacity (březen). Přihlašujte se k vstupním pohovorům do 22.3.2021

Kontakty na vedoucí programu:  

Bernadeta Pribulová: bernadeta.pribulova@ondrejov.cz,221 633 625, 774 269 950  

Veronika Cimermanová: veronika.cimermanova@ondrejov.cz, 221 633 632