O čem program je/Cíl programu: Cílem skupiny je prevence zhoršení onemocnění, podpora komunikačních a sociálních dovedností, ale i vytváření stálého a bezpečného prostoru pro sdílení každodenních starostí a radostí 

Pro koho je program určený: Psychoterapeutická skupina určená pro pacienty s psychotickým onemocněním, kteří se léčí dlouhodobě a jsou v relativně stabilizovaném stavu (tzn. mohou se u nich objevovat různé projevy nemoci, například halucinace). Mívají za sebou větší množství hospitalizací a často tráví svůj čas v chráněných dílnách a podpůrných sociálních programech. 

Kdy: Pátky od 13:30 do 14:30 

Kontakt na vedoucí programu: 

Aneta Plýhalováaneta.plyhalova@ondrejov.cz, 221 633 636

Libuše Roskotová, sesterna@ondrejov.cz775 707 002, 221 633 635