Pro koho je program určený: Pro rodinné příslušníky a blízké osoby, které mají duševní onemocnění. Program je zaměřený na podporu, prostor pro sdílení a zprostředkování informací.  

Kdy: každé sudé úterý v čase 16-17.30 hod v termínech 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6. a 29.6.  

Vedoucí programu MUDr. Kateřina Gláslová 

Přihlašujte se do: 22.3.2021 na recepci DPS Ondřejov recepce@ondrejov.cz či sesterna@ondrejov.cz nebo na tel.č. 221 633 612775 707 002, 775 707 289 

Program je hrazen ze zdravotního pojištění.