O čem program je/Cíl programu: V programu se dozvíte, jak se lépe učit, zvláště při distančním studiu v době pandemie. Ukážeme vám, jak se lépe soustředit, zlepšit paměť, dělat si kvalitní zápisky a organizovat si studium i volný čas. Zaměříme se na to, jak rozpoznat váš ideální styl učení a jak ho efektivně využívat.  

Pro koho je program určený: Mladí lidé s duševním onemocněním (především z psychotického okruhu) ve věku 18-30 let, kteří studují či se v dohledné době chystají studovat (maturitní ročník SŠ či učiliště,  VŠ,  příprava na VŠ, kurzy – jazykové kurzy apod.) 

Kdy: Skupina probíhá každé úterý od 15:00 do 16.30 hod, 15 setkání 

Skupina začíná, přihlašujte se do:  22.3.2021 

Kontakt na vedoucí programu: Mgr. Anna Říhová, anna.rihova@ondrejov.cz 

   Mgr. Julie Melicharová, julie.melicharova@ondejov.cz 221 633 622