Konzultování situace ohledně závislosti, podpora ve složité životní situaci (např. při recidivě nebo jiné stresové životní události)

Kde: Místnosti terapeutů

Kdy: Dle domluvy

Kontakt: 221 633 620, 775 707 004, dpszavislosti@ondrejov.cz