O čem program je/Cíl programu: Cílem skupiny je zlepšení sociability klientů. Podpora v navazování soc. kontaktů, volnočasové aktivity, pohybové aktivity, procvičování kognitivních funkcí formou her – doplňovačky, rébusy, společenské hry atd. 

Pro koho je program určený: Pro pacienty s chronickou formou schizofrenního onemocnění nebo psychózy ve stabilizovaném stavu, kteří chtějí navazovat a rozvíjet vztahy, být aktivní, naučit se lépe komunikovat a fungovat v kolektivu. 

Kdy: každý první a třetí pátek v měsíci 16–18 hod. 

Kontakt na vedoucí programu: Libuše Roskotová,  sesterna@ondrejov.cz , 775 707 002, 221 633 635

Přijďte se pobavit mezi nás! Objednávat se nemusíte.