O čem program je/Cíl programu:

Metoda Feuersteinova instrumentálního obohacování je síce složitý název, ale skrývá se pod ním nesmírně obohacující zkušenost, kterou bychom Vám rádi v DPS Ondřejov poprvé nabídli. Terapeutický program Ginkgo je pro ty, kteří chtějí posílit vnitřní motivaci, hledat vhodné strategie řešení pro různé situace, nepanikařit a nejednat impulzivně. V průběhu programu si osvojíte přesné a jasné vyjadřování, rozvinete naslouchání k druhým a respekt k odlišnostem. Významně snížíte své obavy z chyb a tím si otevřete cesty k hledáním nových řešení.

Pro koho je program určený:

Kurz je určen především pro osoby s duševním onemocněním z okruhu psychóz, ale zváni jsou všichni, které program kurzu zaujal.

Kdy: Zveme Vás na úvodní nezávazné setkání v pondělí 26. 4. 2021 od 15:30 do 17:00 hodin. Program obsahuje 9 setkání každé pondělí od 15:30 do 17:00 a kurz začíná 3. 5. 2021.

Kontakty na vedoucí programu:

Anna Říhová – anna.rihova@ondrejov.cz – 221633649

Andrej Biskupič – andrej.biskupic@ondrejov.cz – 2216336​36