ODDĚLENÍ PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ ODDĚLENÍ

Nabízí pomoc, poradenství a léčbu lidem ohroženým závislostí především na alkoholu, hazardní hře, sázení a na internetu.
Tým: psychoterapeuti, psychologové, adiktolog.

Intenzivní terapeutický program probíhající v uzavřených psychoterapeutických skupinách.

Pro klienty, pro které je ústavní léčba předčasná, či pro klienty po ústavní léčbě usnadňuje přechod do běžného života a do doléčování.
Délka léčby: 6 týdnů, denně v pracovní dny od 8 do 15 – 16 hodin.
Příští stacionář otevřen 17.5.2020
Týden před nástupem do stacionáře probíhají dechové zkoušky, na které je nutno docházet.

LÉČBA JE HRAZENÁ POJIŠŤOVNOU

Pro možný nástup je potřebné zavolat a domluvit si informační schůzku co nejdříve!
Objednat se můžete každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin.
Tel.: 221 633 620; mobil: 775 707 004
e-mail: dpszavislosti@ondrejov.cz
www.ondrejov.cz
Klánova 62, Praha 4 – Hodkovičky

Na spolupráci s Vámi se těší tým stacionáře:
Mgr. Dan Ullwer
Mgr. Simona Šlesariková
Mgr. David Danel
Mgr. Dima Salibová