O čem program je/Cíl programu: Cílem skupiny je prohloubit porozumění okolností vzniku a relapsu onemocnění a tím přispět k větší stabilitě a prevenci opakovaného zhoršení psychického stavu. Skupina slouží i ke zlepšení komunikace, posílení sebedůvěry a podporu v návratu do plného života. 

Pro koho je program určený: Terapeutická skupina je určena pro osoby s opakovanou psychotickou zkušeností, kteří jsou aktuálně v relativně stabilizovaném stavu. Pacienti mohou, ale nemusí být v pracovním procesu, mohou studovat či docházet do chráněného zaměstnání.
 

Kdy: Úterky od 13:55 do 15:20 

Kontakt na vedoucí programu: 

Šárka Sejčkovásarka.sejckova@ondrejov.cz

Andrej Biskupičandrej.biskupic@ondrejov.cz