Stacionář pro osoby s psychotickým onemocněním

Posted

Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“ s.r.o., 
otevírá letní stacionární program pro osoby s psychotickým onemocněním.

Začínáme 25.5. 2020

Stacionář proběhne od června do září a je možno se do něj zapojit kdykoli v jeho průběhu

Program stacionáře:
pondělí 10.30-12.00 terapeutická skupina 12.30-14.00 trénink kognitivních funkcí
úterý 10.30-12.00 terapeutická skupina 12.30-14.00 psychoedukace/ volnočasové aktivity středa 10.30-12.00 terapeutická skupina 12.30-14.00 relaxace/arteterapie
čtvrtek 10.30-12.00 terapeutická skupina 12.30-14.00 muzikoterapie
pátek 10.30-12.00 komunita, závěrečné shrnutí týdne

Stále jsou ještě volná místa

v případě zájmu se hlaste na sesterna@ondrejov.cz, případně 221 633 635

 
Více zde

Poznatky z ONDŘEJOVSKÉ KONFERENCE

Posted
Ve dnech 7. a 8. listopadu 2019 proběhla tradiční ondřejovská konference zaměřená na komplexní terapii psychóz. Jednalo se již o 20. ročník a tentokrát hlavním tématem byly “Hranice a limity terapeutického vztahu”. Tato anuální konference má svá specifika: na rozdíl od honosných přednáškových sálů probíhá vždy v prostorách zdravotnického pracoviště DPS Ondřejov, což automaticky vyvolává neformální charakter setkávání jak odborníků, tak uživatelů psychiatrické péče a jejich blízkých osob, ba i veřejnosti. Přednášející se spontánně každoročně obměňují, tentokrát poprvé v historii těchto konferencí byla silně zastoupena reprezentace psychoanalytické obce a taktéž oblast psychologického poradenství.
    Jako vždy bylo toto každoroční setkání velmi výživné a zúčastnilo se ho cca sedmdesát účastníků. Příští 21. konference proběhne opět počátkem listopadu 2020 na téma “Duální diagnózy”.