O čem program je / Cíl programu: Cílem programu je výtvarnou tvorbou ovlivňování lidské psychiky ve směru redukce psychických či psychosomatických obtíží a redukce konfliktů v mezilidských vztazích. Podpora zdraví a podpora léčení. Podpora výtvarných dovedností. Pracuje se ve skupině i individuálně.

 

Skupina Pastelka

Pro koho je program určený: Vhodné pro všechny klienty se zkušeností s psychotickým onemocněním. Pacienti mohou, ale nemusí být v pracovním procesu, mohou studovat či docházet do chráněného zaměstnání. Zaměřeno arteterapeuticky.

Kdy: skupina probíhá každé pondělí, 12:30 – 14:30, 12 navazujících setkání

Skupina začíná hned po naplnění kapacity (březen). Přihlašujte se k vstupním pohovorům.

 

Skupina Paleta

Pro koho je program určený: pro pacienty s psychotickým onemocněním, kteří jsou schopni základním způsobem zvládat životní úkoly jako rodina, péče o sebe, zaměstnání a rádi by se zdokonalili ve výtvarných technikách.

Kdy: skupina probíhá každou středu, 16:00-18:00, 12 navazujících setkání

Skupina začíná hned po naplnění kapacity (březen). Přihlašujte se k vstupním pohovorům.

 

Kontakt na vedoucí programu: Alena Kocourková, MgA. Robin Kaloč, arteatelier@ondrejov.cz , tel. 221 633 652