V DPS Ondřejov pracují kvalifikovaní psychiatři, kteří poskytují psychiatrickou péči svým pacientům. Tato péče se většinou výrazně liší od klasické psychiatrické péče, a to individuálním přístupem, respektováním pacienta jako téměř rovnocenného partnera a taktéž délkou rozhovoru s dotyčným pacientem.

Kdo: Ambulantní psychiatrickou péči poskytují všichni psychiatři

Kde: Pracovny psychiatrů

Kdy: Podle individuální domluvy

Kontakt: 221 633 635