intenzivni_psychoterapie

V 8 setkáních se dozvíte, co je stres a jak ho zvládat.

Od 6. listopadu do 18. prosince 2018.

Kdy: každé úterý od 13:00 do 15:00

Kde: v prostorách DPS Ondřejov, Klánova 62, Praha 4

Přihlašujte se u:

Mgr. Elišky Ondráškové (221 633 625, eliska.ondraskova@ondrejov.cz) nebo u

PhDr. Václava Jílka (775 080 137, vaclav.jilek@ondrejov.cz)

Mgr. Eliška Ondrášková
Mgr. Eliška Ondrášková