stacionar

Průběžný stacionární program (PSP) pro pacienty s psychózou. Probíhá každý všední den dle programu

Jelikož má průběžný charakter, je možné se do něj přihlásit kdykoliv. Vedoucí stacionáře stanoví na základě domluvy s pacientem a jeho oš. lékařem vhodnou frekvenci a délku docházení do programu.

Stacionář sestává z psychoterapeutických verbálních skupin a dalšího pestrého programu, který tvoří různé typy terapeutických technik (pohybová terapie, relaxační techniky, trénink kognitivních funkcí apod.).

Mezi prvořadé cíle patří prevence návratu (relapsu) psychotického onemocnění a případné následné hospitalizace.Dále zvládání příznaků a projevů nemoci v běžném životě, zlepšení sociálního fungování a tím zvýšení kvality života.

Po ukončení docházky do tohoto programu je možné přejít na jiné „návazné“ terapeutické programy DPS Ondřejov či v jiných podobně zaměřených organizacích.

Program PSP od 16. července 2019
PO

10:00 – 10:50

Rozehřívací aktivity
Komunita
Skupina
11:05-11:55

Tématické arte
12:20-13:10

Skupina
Relaxace
ÚT

10:00-10:50

Rozehřívací aktivity
Skupina
11:05-11:55

Kognitivní trénink
12:20-13:10

Skupina
Relaxace
ST

10:00-10:50

Rozehřívací aktivity
Skupina
11:05-11:55

Skupina
Relaxace
12:20-13:10

Edukace (prim. MUDr. Martin Jarolímek)
ČT

10:00-10:50

Rozehřívací aktivity
Skupina
11:05-11:55

Procházky, cvičení
12:20-13:10

Skupina
Relaxace


10:00-10:50

Rozehřívací aktivity
Skupina
11:05-11:55

Psychogymnastika
12:20-13:10

Skupina
Komunita
Relaxace