komunikacni_uzly

Pomoc jedincům, kteří se ocitli ve složité sociální nebo pracovní situaci.

Program zahrnuje také návštěvy hospitalizovaných pacientů v PL Bohnice.

Kdo: Bc. Lucie Červená, Mgr. Pavel Řeháček

Kde: Pavel Řeháček v Medkově ulici, Lucie Červená a Radim Szkandera v DPS (Klánova ulice)

Kdy: podle individuální domluvy

Kontakt: 221 633 654 (Lucie, Radim), 261 227 944 (Pavel)

Bc. Pavel Řeháček
Mgr. Pavel Řeháček