komunikacni_uzly

Pomoc jedincům, kteří se ocitli ve složité sociální nebo pracovní situaci.

Program zahrnuje také návštěvy hospitalizovaných pacientů v PL Bohnice.

Kdo: Bc. Jan Brabenec, Bc. Pavel Řeháček

Kde: Pavel Řeháček v Medkově ulici, Jan Brabenec v DPS (Klánova ulice)

Kdy: podle individuální domluvy

Kontakt: 221 633 635, 221 633 649 (Jan), 261 227 944 (Pavel)

Bc. Jan Brabenec
Bc. Jan Brabenec
Bc. Pavel Řeháček
Bc. Pavel Řeháček