Oddělení léčby psychotických a neurotických poruch

Naše oddělení slouží pacientům s psychotickou poruchou (schizofrenní, schizoafektivní či afektivní) a lidem, kteří prodělali tzv. přechodnou psychotickou poruchu.

Tato onemocnění mohou být kombinovaná s abúsem návykových látek (tzv. duální diagnózy). Není nutné, aby pacient, který se na nás obrátí, měl za sebou psychiatrickou hospitalizaci. Ke vstupnímu rozhovoru se může dostavit na základě vlastního rozhodnutí, bez doporučení od jiného lékaře. Může také navštěvovat různé léčebné programy DPS Ondřejov a paralelně zůstat v péči svého ambulantního psychiatra. V tomto případě musí donést od psychiatra doporučení k zařazení do terapeutických programů.

Kontakty
Klánova 62, 140 00 Praha 4 - Hodkovičky
Recepce: 775 707 289, 221633612
Sesterna: 775 707 002
recepce@ondrejov.cz
sesterna@ondrejov.cz
Provozní doby
Provozní doba recepce:
Pondělí7:30 - 18:00
Úterý7:30 - 18:00
Středa7:30 - 18:00
Čtvrtek7:30 - 18:00
Pátek7:30 - 16:00
Provozní doba sesterny:
Pondělí8:00 - 16:30
Úterý8:00 - 16:30
Středa8:00 - 16:30
Čtvrtek8:00 - 16:30
Pátek8:00 - 16:00
Aplikace injekcí:
Pondělí10:00 - 16:00
Úterý10:00 - 16:00
Středa10:00 - 16:00
Čtvrtek10:00 - 16:00
Pátek10:00 - 15:00

Příznaky psychotických poruch

Charakteristickými příznaky psychotických poruch jsou bludné představy a myšlenky. Například, že člověka někdo kontroluje, třeba prostřednictvím mobilu nebo počítače, že ho někdo pronásleduje (například ruská mafie), že má nadlidské síly a schopnosti (například komunikovat s mimozemšťany, působit přírodní katastrofy, atd.).

Dalším příznakem jsou smyslové halucinace – člověk cítí, vidí a slyší věci, které ostatní lidé nevnímají. Mohou to být například hlasy, které komentují jeho jednání, nebo se člověku zdá, že se ho někdo dotýká, i když v místnosti s ním nikdo není a podobně.

Psychotická porucha se může projevovat dezorganizací řeči (neschopnost držet se tématu, vybírat podstatné, zmatený a přerývaný tok myšlenek, atd.) a také zvláštně dezorganizovaným chováním.

Vedle těchto příznaků, které spočívají v narušených aktivitách, se objevují méně nápadné negativní symptomy – celkové otupení, apatie, oploštění emocí, nechuť k sociálním kontaktům a oslabení vůle.

Příznaky neurotických poruch

Nejčastějšími příznaky neurotických poruch jsou úzkost, strach, deprese, fobie, obsese, pocit odosobnění, pocit nereálnosti nebo tělesné problémy, které nemají zjevnou organickou příčinu.

Pokud neurotické potíže trvají delší dobu a brání člověku v normálním fungování, měl by vyhledat odbornou pomoc.

Návštěvu některé z psychiatrických ambulancí vám může doporučit ošetřující lékař, ale na tato zařízení se můžete obrátit také sami.

Vyhledání pomoci

Při kterékoliv ze známek vážné duševní poruchy (psychotické poruchy) je nutné co nejdříve vyhledat odbornou psychiatrickou pomoc. Pokud se nemoc podaří odhalit včas, ještě před tím, než se naplno projeví (což mívá za důsledek nedobrovolnou hospitalizaci v psychiatrické léčebně), je prognóza vývoje onemocnění příznivější. Ale i lidem, kteří za sebou mají jednu nebo více hospitalizací na psychiatrickém lůžku, mohou denní stacionáře a další podobná zařízení komunitní péče velmi přispět ke stabilizaci zdravotního stavu a zkvalitnění života.

Včasná pomoc poskytnutá lidem ohroženým psychotickou poruchou může zabránit negativnímu vývoji onemocnění a předejít závažným zdravotně sociálním důsledkům při opakovaných atakách a hospitalizacích. Důležitou úlohu mají rodina a přátelé člověka ohroženého psychotickou poruchou. Pokud si všimnou prvních příznaků a včas kontaktují odborníky, mohou tím zabránit rozvoji poruchy.

Rodiče nebo přátelé ohroženého člověka mohou kontaktovat naše krizové oddělení (viz kontakty níže). Tým krizového oddělení se pokusí vyřešit situaci citlivým a nenásilným způsobem – navázáním kontaktu s ohroženým člověkem a poskytnutím potřebné pomoci.

Náš tým

prim. MUDr. Ludmila Bartůšková
MUDr. Ludmila Bartůšková
MUDr. Kateřina Gláslová, Ph.D.
MUDr. Kateřina Gláslová, Ph.D.
MUDr. Miloslav Maňhal
MUDr. Miloslav Maňhal
MUDr. Petr Příhoda
MUDr. Petr Příhoda
Mgr. Dominika Trmalová
Mgr. Dominika Trmalová
PhDr. Jaroslava Goldová
PhDr. Jaruška Goldová
Mgr. Eliška Ondrášková
Mgr. Eliška Ondrášková
Mgr. Veronika Lechovská
Mgr. Veronika Lechovská
Mgr. Denisa Schücková
Mgr. Denisa Schücková
Mgr. Renata Herentinová
Mgr. Renata Herentinová
Mgr. Anna Říhová
Mgr. Anna Říhová
Mgr. Andrej Biskupič
Mgr. Andrej Biskupič
Mgr. Karel Malimánek
Mgr. Karel Malimánek
Mgr. Věra Pivoňková, PhD.
Mgr. Věra Pivoňková, PhD.
Jana Kalvachová, DiS
Jana Kalvachová, DiS
Mgr. Štěpánka Vojtová
Mgr. Štěpánka Vojtová
Bc. Jana Vlková
Bc. Jana Vlková
Bc. Lucie Červená
Bc. Lucie Červená
Radim Szkandera
Radim Szkandera
Libuše Radenovičová
Libuše Radenovičová
Tým - Psychotické a neurotické poruchy

Psychiatři:

Primář MUDr. Martin Jarolímek, tel. 221 633 634, martin.jarolimek@ondrejov.cz
Programová ředitelka MUDr. Ludmila Bartůšková, tel. 221 633 631, ludmila.bartuskova@ondrejov.cz
MUDr. Kateřina Gláslová, Ph.D., tel. 221 633 640, katerina.glaslova@ondrejov.cz
Doc. MUDr. Eva Malá, CSc., tel. 221 633 640, eva.mala@ondrejov.cz
MUDr. Miriam Moravcová., tel. 221 633 651, miriam.moravcova@ondrejov.cz
MUDr. Miloslav Maňhal, tel. 221 633 645, miloslav.manhal@ondrejov.cz
MUDr. Petr Příhoda, tel. 221 633 645, petr.prihoda@ondrejov.cz

Psychologové:

Mgr. Dominika Trmalová, tel. 221 633 641, dominika.trmalova@ondrejov.cz
Mgr. Zuzana Javornícka, tel. 221 633 633, zuzana.javornicka@ondrejov.cz
Mgr. Renata Herentinová, tel. 221 633 622, renata.herentinova@ondrejov.cz
Mgr. Eliška Ondrášková, tel. 221 633 625, eliska.ondraskova@ondrejov.cz
Mgr. Anna Říhová, tel. 221 633 649, anna.rihova@ondrejov.cz
Mgr. Denisa Schücková, tel. 221 633 621, denisa.schuckova@ondrejov.cz
PhDr. Václav Jílek, tel. 221 633 626, vaclav.jilek@ondrejov.cz
Mgr. Andrej Biskupič, tel. 221 633 637, andrej.biskupic@ondrejov.cz
Mgr. Karel Malimánek, tel. 221 633 636, karel.malimanek@ondrejov.cz
Mgr. Veronika Lechovská, veronika.lechovska@ondrejov.cz
Mgr. Tomáš Kufa, tomas.kufa@ondrejov.cz

Léčba neuróz:

PhDr. Jaruška Goldová, tel. 221 633 644

Psychoterapeut:

Jana Kalvachová, DiS., tel. 221 633 639, jana.kalvachova@ondrejov.cz
Mgr. Věra Pivoňková, Ph.D., tel. 221 633 632, vera.pivonkova@ondrejov.cz

Zdravotní sestry:

Pevná linka: 221 633 635
Mobil: 775 707 002
sesterna@ondrejov.cz
Libuše Radenovičová

Sociální pracovníci:

Bc. Lucie Červená, tel. 221 633 654, 775 707 001, lucie.cervena@ondrejov.cz
Radim Szkandera, tel. 221 633 654, 775 707 010, radim.szkandera@ondrejov.cz

Fyzioterapie:

Mgr. Štěpánka Vojtová, tel. 221 633 627, stepanka.vojtova@ondrejov.cz

Arteatelier:

Bc. Jana Vlková, tel. 221 633 652, arteatelier@ondrejov.cz