Oddělení léčby psychotických a neurotických poruch

Naše oddělení slouží pacientům s psychotickou poruchou (schizofrenní, schizoafektivní či afektivní) a lidem, kteří prodělali tzv. přechodnou psychotickou poruchu.

Tato onemocnění mohou být kombinovaná s abúsem návykových látek (tzv. duální diagnózy). Není nutné, aby pacient, který se na nás obrátí, měl za sebou psychiatrickou hospitalizaci. Ke vstupnímu rozhovoru se může dostavit na základě vlastního rozhodnutí, bez doporučení od jiného lékaře. Může také navštěvovat různé léčebné programy DPS Ondřejov a paralelně zůstat v péči svého ambulantního psychiatra. V tomto případě musí donést od psychiatra doporučení k zařazení do terapeutických programů.

Kontakty
Klánova 62, 140 00 Praha 4 - Hodkovičky
Pevná linka: 221 633 612
Recepce: 775 707 289
Sesterna: 775 707 002
recepce@ondrejov.cz
sesterna@ondrejov.cz
Provozní doby
Provozní doba recepce:
Pondělí7.30 - 18.00
Úterý7.30 - 18.00
Středa7.30 - 18.00
Čtvrtek7.30 - 18.00
Pátek7.30 - 16.00
Provozní doba sesterny:
Pondělí8.00 - 18.00
Úterý8.00 - 18.00
Středa8.00 - 18.00
Čtvrtek8.00 - 18.00
Pátek8.00 - 16.00
Aplikace injekcí:
Pondělí8.00 - 17.00
Úterý8.00 - 17.00
Středa8.00 - 17.00
Čtvrtek8.00 - 17.00
Pátek8.00 - 15.00

Příznaky psychotických poruch

Charakteristickými příznaky psychotických poruch jsou bludné představy a myšlenky. Například, že člověka někdo kontroluje, třeba prostřednictvím mobilu nebo počítače, že ho někdo pronásleduje (například ruská mafie), že má nadlidské síly a schopnosti (například komunikovat s mimozemšťany, působit přírodní katastrofy, atd.).

Dalším příznakem jsou smyslové halucinace – člověk cítí, vidí a slyší věci, které ostatní lidé nevnímají. Mohou to být například hlasy, které komentují jeho jednání, nebo se člověku zdá, že se ho někdo dotýká, i když v místnosti s ním nikdo není a podobně.

Psychotická porucha se může projevovat dezorganizací řeči (neschopnost držet se tématu, vybírat podstatné, zmatený a přerývaný tok myšlenek, atd.) a také zvláštně dezorganizovaným chováním.

Vedle těchto příznaků, které spočívají v narušených aktivitách, se objevují méně nápadné negativní symptomy – celkové otupení, apatie, oploštění emocí, nechuť k sociálním kontaktům a oslabení vůle.

Příznaky neurotických poruch

Nejčastějšími příznaky neurotických poruch jsou úzkost, strach, deprese, fobie, obsese, pocit odosobnění, pocit nereálnosti nebo tělesné problémy, které nemají zjevnou organickou příčinu.

Pokud neurotické potíže trvají delší dobu a brání člověku v normálním fungování, měl by vyhledat odbornou pomoc.

Návštěvu některé z psychiatrických ambulancí vám může doporučit ošetřující lékař, ale na tato zařízení se můžete obrátit také sami.

Vyhledání pomoci

Při kterékoliv ze známek vážné duševní poruchy (psychotické poruchy) je nutné co nejdříve vyhledat odbornou psychiatrickou pomoc. Pokud se nemoc podaří odhalit včas, ještě před tím, než se naplno projeví (což mívá za důsledek nedobrovolnou hospitalizaci v psychiatrické léčebně), je prognóza vývoje onemocnění příznivější. Ale i lidem, kteří za sebou mají jednu nebo více hospitalizací na psychiatrickém lůžku, mohou denní stacionáře a další podobná zařízení komunitní péče velmi přispět ke stabilizaci zdravotního stavu a zkvalitnění života.

Včasná pomoc poskytnutá lidem ohroženým psychotickou poruchou může zabránit negativnímu vývoji onemocnění a předejít závažným zdravotně sociálním důsledkům při opakovaných atakách a hospitalizacích. Důležitou úlohu mají rodina a přátelé člověka ohroženého psychotickou poruchou. Pokud si všimnou prvních příznaků a včas kontaktují odborníky, mohou tím zabránit rozvoji poruchy.

Rodiče nebo přátelé ohroženého člověka mohou kontaktovat naše krizové oddělení (viz kontakty níže). Tým krizového oddělení se pokusí vyřešit situaci citlivým a nenásilným způsobem – navázáním kontaktu s ohroženým člověkem a poskytnutím potřebné pomoci.

Náš tým

Náš tým
MUDr. Martin Jarolímek
MUDr. Ludmila Bartůšková
MUDr. Kateřina Gláslová, Ph.D.
MUDr. Jan Bečka
MUDr. Silvia Slimáková
Doc. MUDr. Eva Malá, CSc.
MUDr. Miloslav Maňhal
MUDr. Petr Příhoda
Psychologové:
Mgr. Jana Kotalová
Mgr. Veronika Lechovská
Mgr. Denisa Schücková
Mgr. Dominika Trmalová
Mgr. Anna Říhová
Léčba neuróz:
PhDr. Jaroslava Goldová
Psychoterapeut:
Mgr. Věra Pivoňková, PhD.
Jana Kalvachová, DiS
Sociální pracovník:
Bc. Jan Brabenec
Zdravotní sestry:
Zdeňka Procházková, vedoucí sestra
Daniela Pešková
Ivana Benešová
Fyzioterapeut:
Mgr. Štěpánka Vojtová
prim. MUDr. Ludmila Bartůšková
MUDr. Ludmila Bartůšková
MUDr. Kateřina Gláslová, Ph.D.
MUDr. Kateřina Gláslová, Ph.D.
MUDr. Miloslav Maňhal
MUDr. Miloslav Maňhal
MUDr. Petr Příhoda
MUDr. Petr Příhoda
Mgr. Jana Kotalová
Mgr. Jana Kotalová
Mgr. Denisa Schücková
Mgr. Denisa Schücková
Mgr. Anna Říhová
Mgr. Anna Říhová
PhDr. Jaroslava Goldová
PhDr. Jaroslava Goldová
Mgr. Věra Pivoňková, PhD.
Mgr. Věra Pivoňková, PhD.
Bc. Jan Brabenec
Bc. Jan Brabenec
Jana Kalvachová, DiS
Jana Kalvachová, DiS
Mgr. Štěpánka Vojtová
Mgr. Štěpánka Vojtová
Mgr. Veronika Lechovská
Mgr. Veronika Lechovská
MUDr. Silvia Slimáková
MUDr. Jan Bečka
Daniela Pešková
Zdeňka Procházková