psychiatricka_sestra

Tým krizového oddělení se na popud lékaře či blízkých rodinných příslušníků snaží navázat s pacientem, který odmítá léčbu, kontakt. Většinou nejprve s rodinnými příslušníky mapujeme potíže nemocného a motivujeme rodinu, aby ho přivedla k nám na oddělení. Pokud se to nepodaří, pokoušíme se o kontakt v jeho domácím prostředí. Tato služba je poskytována i v situacích, kdy se jedná jen o podezření na duševní onemocnění. V obou případech se pracovníci krizového oddělení starají do té doby dokud neodezní akutní stav. Poté zařizují další péči v adekvátním zařízení – ambulancích, sdružení Fokusu, Green Doorá apod. V některých případech stačí poskytnout krizovou intervenci, zprostředkovat medikaci, vyřešit sociální situaci, jindy je nutné kvůli závažnosti stavu zajistit hospitalizaci, kde je možné pokračovat v kontaktu (návštěvy v nemocnici).

Kdo: tým krizového oddělení.

Kde: Medkova 2, Praha 4, v domácím prostředí pacienta.

Kdy: podle individuální potřeby

Kontakt: 261 227 944, 777 612 279, 777 612 279