psychoterapie

Docházková psychoterapeutická skupina

MEDUŇKA

Aktuálně přijímáme nové členy do skupiny!

Psychoterapeutická skupina určená pro pacienty s psychotickým onemocněním, kteří se léčí dlouhodobě a jsou v relativně stabilizovaném stavu (tzn. mohou se u nich objevovat různé projevy nemoci, například halucinace). Mívají za sebou větší množství hospitalizací a často tráví svůj čas v chráněných dílnách a podpůrných sociálních programech.

Cílem skupiny je prevence zhoršení onemocnění, podpora komunikačních a sociálních dovedností, ale i vytváření stálého a bezpečného prostoru pro sdílení každodenních starostí a radostí

Skupina probíhá 1x týdně v pátek po obědě od 13:00 do 14:00 hod v prostorách DPS Ondřejov (v knihovně) pod vedením terapeutek

Mgr. Kláry Hartlové a Mgr. Věry Pivoňkové Ph.D.

Podmínkou pro přijetí je absolvování vstupního pohovoru.

Pro bližší informace kontaktujte:

Mgr. Klára Hartlová (221 633 641), klara.hartlova@ondrejov.cz

Mgr. Věra Pivoňková, PhD.
Mgr. Věra Pivoňková, PhD.