rocni_dolecovaci_skupina

Doléčování vnímáme jako důležitou a navazující součást stacionární či uzavřené léčby. Skupina je určena pro klienty, kteří úspěšně absolvují stacionář, nutná je abstinence po dobu trvání docházky do programu. Tato skupina probíhá jedenkrát týdně po dobu jednoho roku. Protože je velká poptávka po tomto programu, v současné době máme otevřené tři skupiny týdně. Do tohoto programu je možné se dostat až po řádném ukončení léčby v denním stacionáři.

Kde: Velké prostory AT odd.

Kontakt: 221 633 620, 775 707 004, dpszavislosti@ondrejov.cz