denni_stacionar

Nabízíme intenzivní terapeutický program probíhající skupinovou formou (maximálně 10 lidí ve skupině) v denním režimu v pracovních dnech. Podmínkou je abstinence po celou dobu léčby. Délka léčby je 6 týdnů. Programu denního stacionáře se klienti účastní v pracovních dnech od 8 do 16 hodin. Denní stacionář je v provozu celoročně.

Program je určen klientům, pro něž je ústavní léčba předčasná, nebo klientům po ústavní léčbě, která usnadňuje přechod do běžného života a do doléčování.

Pro účast v terapeutickém programu denního stacionáře je třeba doporučení lékaře. Podmínkou pro nástup do léčebného programu je vstupní pohovor, týdenní kontrolovaná abstinence (dechové zkoušky), napsaný životopis, dobrovolnost a ochota měnit sám sebe a svůj způsob života.

Kde: Velké prostory AT odd.

 Kdy: Skupina se otevírá od 20. 1. 2020 v pracovní dny po dobu 6 týdnů, od 8:00-15 (16:00) h.

Kontakt: 221 633 620, 775 707 004, dpszavislosti@ondrejov.cz

Leták ke stažení zde.