individualni-psychoterapie

„BAZALKA“

 Docházková  psychoterapeutická skupina

 Aktuálně přijímáme nové členy do skupiny!

Psychoterapeutická skupina Bazalka je určena pro pacienty s opakovanou psychotickou zkušeností, kteří jsou aktuálně v relativně stabilizovaném stavu. Skupina může navazovat na zkušenost stacionárního typu léčby. Pacienti mohou, ale nemusí být v pracovním procesu, mohou studovat či docházet do chráněné dílny apod.

Cílem skupiny je zmapování životních okolností, které přispěly ke vzniku onemocnění, což by mělo pomoci v prevenci zhoršení psychického stavu. Dalším cílem skupiny je zlepšení komunikace účastníků, zvýšení jejich sebedůvěry a podpora v samostatnosti a v postupném navracení se do plného života.

 Skupina probíhá 1 x týdně v úterý odpoledne od 13:00-14:30 v prostorách DPS Ondřejov ( v knihovně) pod vedením terapeutek

                 Mgr. Věry Pivoňkové Ph.D. a Jany Kalvachové DiS.

Podmínkou pro přijetí je absolvování vstupního pohovoru u jedné z terapeutek. Pro bližší informace volejte na čísla:

221633632 Věra Pivoňková

221633639 Jana Kalvachová

 

 

Jana Kalvachová, DiS
Jana Kalvachová, DiS
Mgr. Věra Pivoňková, PhD.
Mgr. Věra Pivoňková, PhD.