PRO VELKÝ ZÁJEM JE PŘIHLÁŠENÍ NA  ONDŘEJOVSKÉ KONFERENCI POZASTAVENO. V PŘÍPADĚ, ŽE SE KAPACITA UVOLNÍ BUDETE INFORMOVÁNI NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A NA FACEBOOKU. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ